Aniston

Velfærdsorganisationer

For dyr

Vi har alle set det på et eller andet tidspunkt i vores liv - lidende dyr. Om det så drejer sig om et tv-program, der omhandler tyrefægtning, en artikel om pelsindustrien i avisen eller den tynde, herreløse kat på gaden. 
Velfærdsorganisationer
Der findes et væld af forskellige organisationer og foreninger, der arbejder for at forbedre dyrs vilkår med hjælp fra frivillige dyrevenner. Pengemæssigt er de stort set alle overkommelige at være medlem af, selv for fattige studerende. Er du dyreven og vil forsøge at gøre en forskel, så er det et godt sted at starte.
 
Anima 
Generelt
Anima blev stiftet i 2000 og har siden da arbejdet med fredelige midler for at forbedre dyrs vilkår. Alle de kampagner de har startet, har de vundet, især fordi de er målrettede og fast besluttede på ikke at give op. Blandt andet har de vundet en kampagne, der gik ud på at forbyde handel med katte- og hundepels i Danmark.
 
Anima er både for unge og voksne, og de har deres egen hjemmeside for unge medlemmer. Her er der mulighed for at diskutere i forum, læse interviews med bands og sladder fra Hollywood, hvor omdrejningspunktet er dyrevelfærd.

Animas medlemmer er ofte at finde ved større begivenheder såsom fodboldlandskampe, festivaler og koncerter, hvor de uddeler materialer og flyveblade til interesserede.
 
Priser
Er du over 30 år betaler du et fast kontingent på 120 kroner årligt. Er du under 30 år betaler du 75 kroner årligt. Alle medlemmer modtager foreningens blad "Dyrenes Stemme", samt forskellige informationer omkring kampagner og dyrevelfærd.
 
Materialer
På Animas hjemmeside er det muligt at bestille materiale, der informerer om dyremishandling, og omhandler grove forhold, man kan opleve i pelsindustrien og i landbruget. På Animas hjemmeside har de deres egen web-shop, hvor du kan købe T-shirts, badges, kogebøger, armbånd og meget andet. Derudover er det muligt at bestille et abonnement på deres foreningsblad "Dyrenes Stemme", der udkommer 3 gange årligt.
 
Hvem hjælper du?
Anima arbejder for at stoppe dyremishandling, og de har særligt fokus på den særdeles grove medfart som dyr i pelsindustrien og i landbruget bliver udsat for.
 
Dyrenes beskyttelse  
Generelt
Dyrenes Beskyttelse blev stiftet i 1875, og er Danmarks ældste dyrebeskyttelses-organisation. De har mange tusinde medlemmer, der kæmper for dyrs rettigheder i Danmark og har ved flere lejligheder grebet ind overfor dyremishandling og vanrøgt.
 
Dyrenes Beskyttelse arbejder på at forbedre lovgivningen omkring dyrevelfærd  i Danmark og EU. De driver vildtplejestationer og dyreinternater, og det er muligt at anmelde eventuelle vanrøgt-sager til dem. Deres hjemmeside giver ikke blot informationer om dyremishandlinger og lovgivning, men også omkring pasning og pleje af kæledyr.
ANNONCE
Velfærdsorganisationer
Priser
Et almindeligt årsmedlemsskab af Dyrenes Beskyttelse koster 160 kroner. Familier kan tilmelde sig for 215 kroner og pensionister for 120 kroner årligt. Unge under 18 år bidrager med 55 kroner årligt for et medlemsskab. Det er også muligt at donere til Dyrenes Beskyttelse uden at være medlem.
 
Materialer 
Som medlem modtager du et af de 2 medlemsblade "Dyrevennen" (voksen-medlem) eller "Vild med dyr" (ung-medlem) 6 gange årligt. Har du købt dig til et medlemskab for hele familien modtager du begge blade.

Du kan bestille gratis brochurer, temahæfter og videofilm fra Dyrenes Beskyttelses hjemmeside. Foretrækker du at læse brochurerne på din computer, kan det også lade sig gøre at hente dem i pdf-format. Dyrenes Beskyttelse har også en netbutik.
 
Hvem hjælper du?
Især koncentrerer Dyrenes Beskyttelse sig om dyr i Danmark, men de er meget "all-round". De har fokus på blandt andet internater, vilde dyr og jagt, fiskeri og trafik, samt en generel bevarelse af et sundt miljø for både dyr og mennesker. Forsøgsdyr er også en del af det, Dyrenes Beskyttelse går ind i, ligesom dyr i landbruget og dyretransporter. 
 
Kattens Værn
Generelt 
Kattens Værn er en privat og uafhængig dyreværnsforening, der siden 1933 har arbejdet for at forbedre vilkårene for katte i Danmark, især de herreløse af slagsen. De driver internater for herreløse katte, og opfordrer katteejere til at neutralisere katte, der ikke skal bruges til opdræt, samt at øremærke eller chippe de katte, man tager sig af.  
 
Kattens Værn hjælper ikke blot herreløse katte, men også katte, der har ejere. De informerer om pasning og pleje, samt katteadfærd og man finder mange gode råd på deres hjemmeside. Kattens Værn hjælper også gerne til, når tamme katte skal formidles til nye hjem via deres internater.
 
Priser
Som medlem betaler du 175 kroner årligt, og får tilsendt medlemsbladet "Kattens Venner". Du kan også bidrage med et frivilligt beløb, eller testamentere en del af (eller alle) dine penge til foreningen. Handler du på hjemmesiden www.engodsag.dk har du også muligheden for at støtte Kattens Værn.
 
Materialer
Du modtager som medlem bladet "Kattens venner", samt er velkommen ved den årlige generalforsamling, der er åben for alle medlemmer af Kattens Værn. Derudover findes der en lang række af informationsfoldere på hjemmesiden, der informerer om alt lige fra Kattens Værns vedtægter, til gode råd om pasning af kat og sygdomme.
 
Hvem hjælper du?
Katte over hele landet, især de herreløse, sultne og syge in
ANNONCE
Velfærdsorganisationer
WSPA (World Society for Protection of Animals)
Generelt
WSPA blev stiftet i 1981 og har siden da kæmpet for at skaffe bedre vilkår for dyr overalt i verden. De befinder sig i mere end 140 lande i dag, og deres stemme er blevet hørt mange steder, blandt andet i Grækenland og Tyrkiet, hvor de var medvirkende til at afskaffe dansebjørne. Flere af deres højdepunkter er også gennemførelsen af en dyrevelfærdslov i Taiwan, samt oprettelse af bjørnereservater og redningen af flere hundrede tusinde dyr. 
 
Priser
Du kan donere et frit beløb, eller du kan blive medlem for 150 kroner om året.  Du kan også blive støttemedlem ved at give et fast månedligt bidrag. Ofte ønsker WSPA hjælp til underskriftindsamlinger, eller til at sende protestbreve til myndigheder og politikere.
 
Materialer
Medlemsblade, samt informationer på hjemmesiden om de grusomme forhold, som blandt andet bjørne, kreaturer og heste lever under, og hvad der kan gøres for at forbedre disse forhold.
 
Hvem hjælper du?
Bjørne, der lever under forfærdelige forhold rundt omkring med forskellige formål for øje for deres ejere, blandt andet kampe, "dans" og tapning af galde. Du støtter de mennesker, der kæmper imod tyrefægtning, hvalfangst og krybskytteri, samt vanrøgt af landbrugsdyr. Derudover hjælper du nødlidende dyr, der har været udsat for naturkatastrofer.

 
Artiklens nævnte organisationer er forsøgt beskrevet kort og overskueligt. Det anbefales, at du besøger hjemmesiderne, hvis noget har fanget din interesse, eller du blot vil have uddybende svar på eventuelle spørgsmål. Af andre dyre-organisationer, der ikke er beskrevet i artiklen findes også:
 
PETA (People for the ethical treatment of animals) 
Inges Kattehjem 
DFAS (Danish Friends of Animals)   
Dyreværnet  
WWF (World Wildlife Fund)
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce