Aniston

Strejke, lønstigninger og kvindekamp

Strejke for højere lønninger eller moderne kvindekamp?

Medierne er for tiden fyldt med kampråb som: "Ligestilling!" og "Bedre løn til de lavtlønnede!". Strejken, som har overtaget Danmarks fokus for tiden, skaber både splid og frustration landet over. Hvad er egentlig ideologien og tanken bag denne strejke, og hvad har skudt den i gang netop i denne tid? Hvorfor 2008?


Situationen i sektoren
ANNONCE
Strejke, lønstigninger og kvindekamp
Lige nu er et utal af landets social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejersker på gaden under opfordring og opbakning af deres fagforening.

Denne gruppe af lavtlønnede, offentligt ansatte har fået nok og kræver nu bedre lønninger og forhold, idet de føler, at deres indsats ikke bliver belønnet i det omfang, de fortjener.

Disse fag i social- og sundhedssektoren er igennem de sidste mange år sakket gevaldigt bagud, når man ser på lønniveauet i Danmark generelt og i forhold til lønstigninger i mange andre fag. SoSu-assistenterne, pædagoger og sygeplejerskerne har alle et stort ansvar for andre mennesker - voksne, ældre og børn.

SoSu-assistenterne arbejder hver dag på at give de ældre den livskvalitet, som de fortjener i den sene del af deres liv, pædagogerne arbejder på at give børn en tryg og inspirerende hverdag og sidst, men ikke mindst, kæmper sygeplejerskerne hver eneste dag for at holde os andre sunde og raske. Set ud fra lønniveauet i sektoren i forhold til mange andre, er der ingen tvivl om, at disse mennesker fortjener en bedre belønning end den, de i dag får for deres arbejde.

Ligestilling
Men hvad har fået dem til at skyde kampen i gang? Hvad har fået dem til at stille sig op og sige "Nej, nu kan det være nok!"? Hvis man ser på det moderne samfund, som det har set ud siden vi for alvor fik sat fokus på ligestilling i Danmark i 1970'erne, så er udviklingen nået til et vadested. At vi har ligestilling i Danmark er efterhånden den udbredte holdning - i hvert fald i teorien - men hvad med i praksis? Er det et tilfælde, at netop denne sektor, som udpræget er bemandet af kvinder, er den største, underbetalte gruppe? Eller er ligestillingen i virkeligheden aldrig rigtigt blevet en realitet?
ANNONCE
Strejke, lønstigninger og kvindekamp
Ordet eller begrebet "ligestilling" i dag, er i de flestes øjne vel ikke noget, vi behøver at bekymre os om længere. Og i sidste ende burde det efter historiens sidste 30 år ikke være noget, vi burde kæmpe for længere - eller er det? Er denne strejke i virkeligheden et udtryk for, at vi er nået til et punkt i ligestillingens historie i Danmark, hvor den har afsløret sig selv som ikke-eksisterende? Og er det egentlig, hvad denne strejke handler om, i bund og grund - ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke bare kamp for højere lønninger, så de lavtlønnede kan overleve?

Måske er vi nået til den moderne tids kvindekamp! Skræmmende, hvis dette er virkelighed og en nødvendighed efter så mange års kamp og følelsen af endelig at have overvundet det mandsdominerede samfund.

Kvindefagene i fortid, nutid og fremtid

For bare 30 år siden blev arbejdende kvinder i Danmark underbetalt i forhold til mænd - når det handlede om ydelse og anstrengelses-barometre og ligeledes i samme stillinger, fik kvinderne lavere løn end mændene. I teorien burde der være lavet om på dette ud fra det overordnede billede, men praksis viser altså, at dette ikke nødvendigvis er et faktum. Nu har kvinderne i den sociale faktor og deres fagforening åbenbart fået nok.

Uanset om ideologien bag strejken er kamp for ligestilling eller ej, er lønniveauet et udtryk for, at disse mennesker ikke får nok anerkendelse for det store arbejde, de udfører hver dag. Om strejken udmunder i en sejr eller endnu et nederlag må de næste uger vise. I hvert fald er det aktuelt i forbindelse med denne strejke, endnu engang at sætte fokus på ligestilling, da denne kamp muligvis er en kvindekamp - noget større end bare penge.

Hvad mener du som kvinde?
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce