Aniston

Skænderi

Kommuniker jer til løsninger

Når vi oplever konflikter, har vi alle en tendens til at lade følelserne rive af sted med os. Vi tror, vi håndterer konflikten fornuftigt, og vi føler, at vi er den, der har 100 procent ret og som bliver uretfærdigt angrebet.
Skænderi
Men sandheden er, at der altid er to sider af samme sag. Hvem har ikke prøvet at have en diskussion på et fora, via mail eller på messenger, som løb af sporet? Og hvor man, når man efter et halvt års tid kigger hele diskussionen igennem igen, slet ikke forstår, hvordan man kunne opfatte modpartens svar så voldsomme.
 
Sandheden er, at man både taler og forstår de ord, der rettes mod en, ud fra ens egne følelser. Logikken er sat ud af kraft, og fordi man i forvejen er "oppe at køre", opfatter man det hele meget mere voldsomt, end det egentlig er.

Både på skrift og mundtligt 
Samtidig kommer man til at udtrykke sig mere groft, end man egentlig havde til hensigt.
 
Det sker også ofte, når man står ansigt til ansigt. Hvis ens partner er urimelig, eller familien stiller sig kritisk overfor de valg, man foretager sig. Eller hvis ens egen eller venindens PMS tager overhånd.
 
Man føler sig trådt på, og man kommer til at træde igen.
 
Men med nogle simple redskaber kan man rent faktisk få en konflikt fejet af bordet og i stedet vende den negative energi til en konstruktiv diskussion, måske endda med positivt udfald. Det gælder både på nettet og "in real life".
 
 • Bevar en rolig og konstruktiv indstilling

 • Sørg for at være rolig, og behandl den anden med respekt. Det er vigtigt, at man hele tiden selv forsøger at være konstruktiv. 

 • Hold problemet og personen adskilt
  Du må anerkende, at din modpart ikke bare "er besværlig", men at der rent faktisk kan være valide problemstillinger. Måske er der noget, som gør den anden ked af det, men som du ikke umiddelbart opfatter som problematisk. Husk blot, at det rent faktisk er problematisk, hvis den anden bliver ked af det.

 • Man kan distancere personen fra problemet med god kommunikation. Sig for eksempel aldrig:
   
  "Hvad med dig selv?"
  "Du er altid så..."
  "Du vil kun..."
  "Det eneste, du bryder dig om..."
  "Du gør aldrig..."
  "Du gør altid..."
   
  Hold dig til problemet ved i stedet at sige:
   
  "Jeg bliver ked af det, når..."
  "Jeg troede at du mente..."
  "Når du siger/gør sådan, får du mig til at føle at..."
  "Jeg ville blive rigtig glad, hvis..."
   
  Når man kommunikerer sådan, kommer man ikke til at angribe modparten personligt, og det mindsker også risikoen for, at modparten angriber dig igen. Det er bare vigtigt, at du bliver ved, også selvom du føler dig trådt på anden, tredje og fjerde gang den anden skriver eller åbner munden.

ANNONCE
Skænderi
Lyt først
Hvad er det, der generer den anden?
Hvad er det for følelser, den anden oplever?
I hvilke situationer sker det?
 
Når du har forstået præcis, hvad problemet er, og hvorfor det er sådan, kan du langt bedre håndtere det, uden selv at komme med fornærmelser.

 • Anerkend, at der er et problem
  Det første du skal gøre, efter at have forstået problemet, er at anerkende overfor modparten, at der er et problem. Ved at imødegå modparten og vise, at du har forstået, hvad der bliver sagt, får du bragt diskussionen ned på et plan, hvor I kan begynde at finde en løsning.
   
  Hvis der er noget, du ikke umiddelbart forstår, så bed om en uddybning. For eksempel:
   
  "Jeg kan forstå, at du ikke føler dig godt behandlet, og at du bliver ked af det i visse situationer. Jeg er glad for, du siger det til mig, for jeg må indrømme, jeg ikke har været bevidst om det. Måske kan du hjælpe mig med at forstå det lidt nærmere. Hvad er det præcis ved det, jeg siger, der gør dig ked af det? Kan du komme med nogen konkrete eksempler?"

 •  
 • Hvis du føler dig trådt på
  Hvis modparten sender dig en meget personlig kritik, skal du stadig bevare roen.

 • Sig for eksempel:
   
  "Det, du siger der, gør mig rigtig ked af det. For det er ikke sådan, jeg opfatter mig selv. Du skal vide, det ikke var min hensigt at få dig til at føle sådan. Men jeg forstår, der er et problem, jeg bliver nødt til at kigge på. Kan du uddybe lidt nærmere, i hvilke situationer, du oplever mig sådan? Måske har du nogen konkrete eksempler?"
   
  På den måde siger du også fra overfor personlige angreb, uden at sende et modangreb, og du virker imødekommende og konstruktiv.

 • Når I har fundet roden til problemet
  Prøv at finde en løsning på problemet, som I begge kan acceptere. Måske er det hele bare et spørgsmål om, at I har misforstået hinandens motiver, fordi I er to forskellige mennesker. 


 • Det vigtigste er, at man ikke lukker af og er afvisende. Man må aldrig bebrejde den anden
  eller være generaliserende. Vær i stedet tålmodig og åben overfor den andens problemer;
  og hvis du selv har behov for at ytre dig, så gør det tillidsfuldt, åbent og uden bebrejdelser.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce