Aniston

Reality-tjek: Hvad sker der med dine børn, hvis du går bort?

Tanken om, at ens børn skal vokse op uden forældrene, er der ingen der bryder sig om. Desværre har ubehag ikke indflydelse på, hvad fremtiden bringer. Vi hjælper dig med at få styr på juraen omkring dig og dine børn - så har du i hvert fald én bekymring mindre.

Er du også faldet for denne misforståelse?

Mange tror, at et barns gudforældre overtager forældremyndigheden over barnet, hvis tragedien rammer og forældrene går bort. Det forholder sig dog stik modsat. Gudforældre overtager intet juridisk (eller økonomisk) ansvar i sådan en situation.

Hvis et barn bliver forældreløst, er det udelukkende Statsforvaltningen der bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Men du har som forældre mulighed for at få indflydelse på Statsforvaltningens beslutning, hvis du opretter et børnetestamente.

Sådan sikrer du dine ønsker for dit barn

En forælder ved bedst. Det er i hvert fald udgangspunktet, og derfor vil Statsforvaltningen gå langt for at opfylde forældres ønske om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over barnet, hvis de skulle gå bort. I børnetestamentet kan du udpege én person eller et ægtepar, som du ved har en god relation til barnet og som har mulighed for at tage vare på barnet.

I børnetestamentet kan du enten selv beskrive, hvorfor netop denne/disse personer skal overtage forældremyndigheden, eller du kan vælge mellem forskellige standardbeskrivelser. Når dit valg begrundes, er det lettere for Statsforvaltningen at træffe afgørelse, hvilket i sidste ende er til barnets bedste. Det er kun i tilfælde, hvor valget af værge strider direkte imod barnets tarv. Det kan eksempelvis være, hvis personen er psykisk eller fysisk udfordret i en sådan grad, at vedkommende ikke kan varetage barnets behov og interesser.

Hvis du er alene om forældremyndigheden

Nogle gange går det ikke mellem mor og far, og i den forbindelse vil der være tilfælde, hvor det ikke giver mening, at forældremyndigheden deles mellem forældrene. Hvis du har fuld forældremyndighed, skal du derfor være særligt opmærksom på, at Statsforvaltningen som udgangspunkt vil tildele den anden biologiske forælder forældremyndigheden, hvis du skulle gå bort. Det er i mange tilfælde det mest naturlige valg - men desværre ikke altid. Det kan for eksempel være, hvis barnet har haft meget begrænset eller ingen kontakt til den anden forælder. Det kan også være, hvis vedkommende af en eller anden årsag simpelthen ikke er i stand til at passe på barnet.

Hvis du står i sådan en situation, er det en klar fordel, at oprette et børnetestamente, hvori du forklarer, hvorfor den anden biologiske forælder ikke skal overtage forældremyndigheden, hvis der skulle ske dig noget.

Sådan opretter du et børnetestamente

Det tager cirka 10-15 minutter, at oprette et børnetestamente med Legal Desk og koster ikke meget mere end en pakke lego eller et par barbiedukker. Det eneste krav er, at dokumentet underskrives af den eller de personer, der har forældremyndighed over barnet. Du kan underskrive med Nem-ID, og derefter er dit dokument juridisk gyldigt.

Læs mere om din juridiske sikring på www.legaldesk.dk

 
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce