Aniston

Ondt i tilværelsen - part I

Stress er alvorligt

Nogle mener, at stress blot er en sygeliggørelse af raske mennesker. Den 19. februar 2008 kunne man på forsiden af Nyhedsavisen læse, hvordan flere såkaldte eksperter hævder, at sygdom er blevet en folkesport, og at blandt andet stress blot er et livsvilkår.
Ondt i tilværelsen - part I
Professor i filosofi, Ole Thyssen, fra Copenhagen Business Schcool siger blandt andet til Nyhedsavisen: "Sygdomme er i høj grad lægefremkaldte. Lægerne og medicinalindustrien har en indlysende fordel i at gøre almindelige tilstande til behandlingskrævende sygdomme". Og han mener, at der er så mange sociale fordele ved at være syge, at: "Får man chancen, siger man ja tak til at være mere syg".

Ole Thyssen må i den grad siges at have en pessimistisk tilgang til samfundet og andre mennesker, når han på den måde tillader sig selv at negligere så stort et samfundsproblem.

Stress et livsvilkår?
Ligeledes udtaler speciallæge i psykiatri, Marianne Geoffrey, sig i Nyhedsavisen: "Der er stressguruer, der kalder nærmest alt stressfremkaldende, selv dårligt vejr. Men stress er ikke en sygdom, det er et livsvilkår."

Marianne Geoffrey lader til at mene, at folk, der er ængsteligt anlagt, bliver sygeliggjort af samfundets fokus på stress i en sådan grad, at de bilder sig selv ind, at de er syge, og så ender de som deprimerede eller hypokondere.

Nuvel: stress er ikke en sygdom. Det er normalt at have travlt, og det er rigtigt, at vi i dag anser flere ting for at være sygdomme, end man gjorde førhen. Det hænger dog nok sammen med, at vi i dag har mulighed for at gøre noget ved disse tilstande, mere end det hænger sammen med, at vi er ved at udvikle os til en stor flok hypokondere.

Vi griner af Freud
Når samfundet ændrer sig, ændrer vores opfattelse af livet sig også. Førhen var det normalt at dø af lungebetændelse. I dag er det langt mere tragisk. Samtidig er det helt naturligt, at nye samfundsproblemer opstår, når samfundet ændrer sig. Og i vor tid er travlthed, stræben efter succes, in
Den dag i dag griner man af Freud, fordi han mente folks psykiske problemer hang sammen med deres undertrykte seksualitet. Men var det rent faktisk ikke sådan, at seksualiteten i hans tid var et tabu og dermed gav problemer for den enkelte borger?
ANNONCE
Ondt i tilværelsen - part I
Lad de rette eksperter udtale sig
Jeg tror, der er noget Ole Thyssen og Marianne Geoffrey har glemt, eller også har de bare udtalt sig lidt for generelt.

Jeg undrer mig i hvert fald over, at en filosof kan udtale sig som ekspert på et psykologisk fagligt område, og at en psykiater kan finde på at negligere en hel patientgruppe, som hun burde være i kontakt med i sit daglige virke.

Selvom travlhed og stress i sig selv ikke er en sygdom, så kan følgevirkningerne af en længerevarende, kronisk stressbelastning hurtigt udvikle sig til sygdom.

I hvert fald er jeg glad for, at Bo Netterstrøm, som er overlæge på Stressklinikken på Hillerød Sygehus, også bliver citeret længere inde i Nyhedsavisen: "Tværtimod er problemet ofte, at folk er stressede, men at det kaldes noget andet, såsom depression eller dårlige nerver. Problemet er faktisk, at mange ikke erkender, at de er stressede." Og han fortsætter: "Dem, der siger, at danskerne bliver mere stressede af, at der er så meget fokus på stress, er ikke inde i problematikken. De ser ikke de stakkels mennesker, som vi andre gør."

Jeg vil i de følgende seks artikler sætte fokus på min oplevelse af et halvts års sygemelding på grund af stress. Hvad stress er, hvad der skete den fredag, jeg brød sammen, hvordan min daværende læge håndterede eller ikke håndterede mig, hvor svært det er at acceptere, at man pludselig er syg, hvordan man kommer sig og det at komme ud på den anden side.
ANNONCE
Del

Seneste nyt