Aniston

Hvordan gå i skole?

Har du tænkt over om dit studievalg passer med, hvordan du arbejder bedst?

Hvad der er det bedste studie for dig, handler også om hvordan du arbejder bedst.
Hvordan gå i skole?
Det er lige meget om du går i gymnasiet, på handelsskolen, på universitet eller et helt fjerde uddannelsessted. Du kender langt hen ad vejen dig selv og hermed også hvordan du bedst kan lide at lave dit skolearbejde.

Skal opgaveskrivningen foregå hjemme, hvor ingen kan forstyrre dig og hvor du udelukkende selv bestemmer indholdet af opgaven?

Eller har du det bedst med at diskutere opgaven med andre og skrive den sammen i en gruppe?

Det er ikke bare din arbejdsform som kan være forskellig fra andres, men også et uddannelsessteds arbejdsformer kan være anderledes i forhold til andre uddannelsessteders.

På grund af denne forskel er det ikke lige meget hvilken uddannelse du vælger. På RUC, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet er der fokus på en undervisningsform, hvor de studerende laver projekter i grupper, og ofte er også et tæt samarbejde med erhvervslivet tilstede.

Hvorfor samarbejde?

For tusinder af unge landet over har der været studiestart her i starten af denne måned, og derfor har der også været skrevet meget om det i medierne. Det har været omtalt at gruppearbejde under uddannelse holder de unge på uddannelsen.

Dette er blevet konkluderet ud fra en undersøgelse, som har vist, at der kun er 20 procent af de studerende på humaniora på Aarhus Universitet som gennemfører en bachelor-uddannelse, på normeret tid, hvorimod der er hele 57 procent på RUC og 51 procent på Aalborg Universitet.

Det skal lige nævnes at Århus Universitets som Københavns Universitets studieform ikke indeholder så meget projekt- og gruppearbejde som RUC og Aalborg Universitet gør.

Jeg ser det som en stor faglig fordel, at jeg på mit studie (RUC) er en del af en gruppe. Jeg synes, jeg har fået meget ud af at kunne diskutere de faglige emner, og det at være i en gruppe gør, at man ofte også bliver støttet eller udfordret i sine synspunkter.

Derudover gør det, at man er den del af en gruppe den megen læsning og skrivning mindre kedelig, da man bliver mere motiveret af at være fælles om det.

Jeg ser flest fordele ved de studieformer, der er bygget op omkring gruppearbejde, men der kan også være ulemper forbundet med disse. Jeg kan forestille mig, at der også er mange stillinger og arbejdsområder, hvor det vigtigste er, at man på egen hånd kan udføre et stykke arbejde.

Derfor er det også vigtigt, at man gennem sin uddannelse bliver rustet til selv at kunne udføre en opgave, en kunnen som de traditionelle studieformer vægter.
ANNONCE
Hvordan gå i skole?
Det vigtigste er, at du vælger din uddannelse efter hvad der interesser dig mest. Men derefter synes jeg det er vigtigt at kigge på om den uddannelse du vælger, er mest kreativ eller mest boglig, hvis du nu bedre kan lide at bruge dine hænder end dit hoved.

Sidst og ikke mindst skal du kigge på om undervisningen er baseret på mest in
Du ved af alle hvordan du arbejder bedst, og derfor er det ikke lige meget hvilket uddannelsessted du vælger at tilbringe de næste mange år.
ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE