Aniston

Det Syvende Bånd

Sci-fi af Svend Åge Madsen

6 ud af 6 stjerner
Det Syvende Bånd er sci-fi-forfatteren, Svend Åge Madsens nyeste roman. Det er en nutidsspejlende fremtidsroman, der blandt andet diskuterer den øgede overvågning. Svend Åge Madsen har tidligere skrevet flere andre sci-fi-romaner, blandt andet Se Dagens Lys.
Det Syvende Bånd
Handling
"Det Syvende Bånd" er et billede på en mulig fremtid i Danmark. Alle mennesker over atten år har et "øje", der holder øje med dem, ligesom de selv har et "syn", som de holder øje med. Dette har medvirket til, at kriminaliteten er faldet, og folk er blevet mere moralske. Generelt har det højnet det danske samfund.
 
Man har det samme syn og øje i en måned, hvorefter man får tildelt et nyt. Romanen starter ved et såkaldt nyt "sæt" - altså en tildeling af nyt syn og øje.

Hovedpersonen mistede i sin ungdom kontakten med en kvinde, Katri, som han aldrig siden har glemt. Ved romanens start møder han hende igen, fordi hendes søn går på den skole, hvor han underviser. De begynder at mødes, og de gamle følelser blusser op. Men hun er gift, og med et evigt øje hængende over skulderen, kan man ikke være utro. Eller kan man?

Samtidig bliver hovedpersonen rodet ind i flere moralske problemer både i forbindelse med sit øje, syn og sig selv. Det vil vise sig, at alle personerne hænger sammen i en kæde.

Jeg, du og han
Romanen følger således både hovedpersonen, der bliver set fra hans øje, Vitas, synsvinkel (hvilket vil sige, at han bliver omtalt som "du"), hans øje (Vita) og hovedpersonens syn (Niko, advokat). Dette skaber interessante vinkler, der ikke ville være mulige uden den nye teknologi, som øjet og synet er. Der optræder altså både et "jeg", et "du" og et "han" i romanen.

Romanens form og synsvinkel er med til at vise øjets og synets funktion, og hvordan samfundet har kædet alle mennesker sammen, så de ikke længere er in
Det betyder, at der er kapitler, der følger Vita (øjet) og er tro mod hendes sprog, kapitler der følger hovedpersonens liv, og kapitler der følger Niko (synet). Det lyder måske indviklet, men Svend Åge Madsen har gjort det på en meget logisk og overskuelig måde, og får også hurtigt vist, at romanens egentlige fortæller er Vita.
 
Nutidsspejlende og filosofisk
Det Syvende Bånd er ikke en roman, man læser hurtigt. Det er en omstændig og ambitiøs roman, som man er nødt til at tænke igennem en gang i mellem. Det er ligeledes en bog, som man sandsynlivis vil kunne skrive gymnasieopgave om.
ANNONCE
Det Syvende Bånd
Måden, hvorpå Svend Åge Madsen præsenterer den nye samfundsform på, er velvalgt; han fortæller til sine elever og til Katri, der ikke har boet i landet siden overvågningen blev indført. På den måde bliver læseren gradvist indviet i omstændighederne for indførelsen af overvågningen samt alle de nye begreber, der er forbundet med det.

Selvom romanen foregår i fremtiden, spejler den nutiden. Den sætter spørgsmålstegn ved den øgede overvågning, og ved at skabe et samfund, der er fuldstændig overvåget, viser den både de positive og negative konsekvenser af overvågning. Den indeholder endda diskussioner mellem hovedpersonen og Katri, hvor de taler for og imod overvågning.

Romanen tager også andre ting fra vores tid med frem i tiden, for eksempel Sudoku og krigen i Irak. Ligeledes fremkommer den med et forslag til, hvad man kan gøre ved børneporno - men den tager ikke direkte stilling til, om forslaget vil fungere i praksis.

Med romanens slutning kommer den samfundsform, den fremstiller - med den øgede overvågning - til at fremstå som ufuldendt, med både positive og negative sider. Det er altså nærmere en samfundskritisk roman, end et forslag til, hvordan vi skal gøre i fremtiden.

Se Dagens Lys

Svend Åge Madsen har som sagt skrevet flere andre science fiction bøger. En af dem er Se Dagens Lys, der udkom i 80'erne. Den spejler sin samtid blandt andet med angsten for, hvor meget man kan sætte en computer til at styre.

Se Dagens Lys beskriver i korte træk et samfund, hvor man hver nat bliver transporteret til et nyt hus, en ny familie og et nyt job. Man binder sig altså hverken til noget eller nogen. Derfor er der ikke længere tyveri, jalousi og lignende følelser. De to hovedpersoner bliver forelsket i hinanden - og må forsøge at snyde systemet.

På mange måder minder Det Syvende Bånd og Se Dagens Lys om hinanden. Begge har to personer, hvis forhold til hinanden kompliceres af den nye samfundsform, der ellers fungerede fint. Begge har en person (kvinde), der bor afsides, som kommer til at få en "guderolle", og begge spejler som sagt samtiden.
ANNONCE
Det Syvende Bånd
Rent spændingsmæssigt er Se Dagens Lys dog Det Syvende Bånd overlegen.
Når først man har forstået den nye samfundsform, mister Det Syvende Bånd en del af sin spænding.
Godt nok er der et dramatisk klimaks, men det bliver overdøvet af øjet Vitas kapitler, der er for lange, snakkende og handlingsløse. Se Dagens Lys derimod holder spændingskurven hele vejen i gennem, både som filosofisk roman og som kærlighedsroman.

For begge romaner er filosofiske samtidig med, at de fortæller en historie. Og det er rart sommetider at få lov til at tænke over det, man læser, men samtidig at blive underholdt.
Det er derfor synd, at der i Det Syvende Bånd ikke er skåret lidt ned på Vitas snak, for den kommer til at koste Det Syvende Bånd to pointpoter.

Men det er stadig interessant at læse romaner, der giver nutidsspejlende fremtidsbilleder. Og dét er Svend Åge Madsen god til.

Hvis du kan lide den slags romaner, vil jeg helt klart anbefale dig at læse Det Syvende Bånd - og også Se Dagens Lys, nu du er i gang.
ANNONCE
Del

Seneste nyt