Aniston

Connery.dks ordbog til kvinder

Kom ikke og sig, at vi mænd ikke tænker på jer

Man taler ofte om en kløft mellem kønnene. En kløft der ikke ofte forsøges gjort mindre i form af hjælp, tolerence og forståelse for den situation modparten nu måtte befinde sig i. Dette gør vi nu noget ved i form af en lille ordbog, som nok burde lette adskillige in
ANNONCE
Connery.dks ordbog til kvinder
Back-up: Bør ikke oversættes som "enden i vejret". Er hverken en yogastilling, en fitness- eller fødselsforberedende øvelse, men dækker over sikkerhedskopiering. Kopimaskine er ikke anvendelig til formålet. PC'ens diskette- eller cd-drev anvendes. Vær ikke bange for, at kopierede data falder ud gennem de små huller i disketten eller glider af den glatte overflade på cd'en.

Beta tester: Forinden software udbydes i butikker er programmet typisk testet af udvalgte brugere - såkaldte beta testere. Forinden et rygte lanceres i strikkeklubben, er det ofte afprøvet på en enkelt veninde. Hun kan i den forbindelse betragtes som en beta tester. At være beta tester er ofte et
utaknemmeligt job - se næste ord:

Beta version: Forløberen for et egentligt kommercielt software, og derfor behæftet med fejl og mangler, der så skal tilrettes. Når man mødes i ægteskabet er kvinden ofte i "beta-mode", som så korrigeres og forbedres af beta testeren - den mandlige part - indtil et tilfredsstillende resultat nås.

Boot disk: Ikke avanceret fodtøj, men en startdiskette; anvendes for eksempel ved systemfejl opstået hvis computeren har været i ukyndige "Palmolive" hænder. Modsat disko støvler, som fås i par, følger der kun een Boot disk med de fleste computere. En god huskeregel.

Brugergrænseflade: Definerer hvordan computeren kan betjenes. Brugergrænsefladen er for eksempel keyboard, Windows og mus. I den henseende er brugergrænsefladen mere kompliceret end strygejernets og endog dampstrygejernets. Ordet har også vundet bredere indpas i dansk sprog; for eksempel "Hun havde en lækker og betjeningsvenlig brugergrænseflade".

CD-Rom: Her taler vi ikke om Mimi Stilling Jakobsens foretrukne cocktail eller sjus i Snapstinget. En CD-Rom er et lagringsmedie, hvis indhold bedst indtages af en PC, ligesom påfyldningen ligeledes bedst finder sted her.

CD-Rom brænder: Anvendes til produktion (ikke destruktion) af CD-Rom'er. Må ikke forveksles med destillationsapparater eller hjemmebrændingsudstyr tilhørende et overflødigt parti.

Computer: Minder i det ydre om et komfur. Dog er skærmen typisk placeret højere end tastaturet, hvorimod glaslugen til komfurets ovn er placeret lavere end komfurets "keyboard". En computer har en masse taster og knapper; er svære at betjene end et komfur. I modsætning til komfuret betjenes computere typisk af mænd.

Computerspil: Sund mandlig interesse.

Download: Hentning af fil fra Internettet, som lagres på computeren. Opfyldning af køleskab og spisekammer, eksemplificerer downloading. Her har Brugsen blot erstattet Internettet og spisekammeret computeren.

E-mail: Elektronisk post, dog ikke stødgivende. I øvrigt en god og effektiv måde at sprede mad- og strikkeopskrifter på.

Fil: Ikke en genstand til at ordne negle, men betegner en konkret og sammenhængende informationsmængde gemt på en computer.

Floppy disk: Et lagringsmedie, som indsættes i diskette drevet. En floppydisk forholder sig til diskette drevet på samme vis som bradepanden forholder sig til en ovn. Førstnævnte er dog noget mindre og bør ikke rengøres med Yes Ultra. Når du køber disketter bør du vælge efter andet end blot farven på
pakken.

Hard disk: Et andet lagringsmedie, som kan indeholde mere end floppy disken; akkurat på samme måde som der kan være mere i indkøbsvognen end i indkøbskurven.

Hjemmearbejdsplads: PC arbejdsplads i hjemmet, der er tilknyttet en virksomhed. Begrebet har intet med husligt arbejde (assisteret af dygtige ingeniørers opfindelser som støvsugeren, vaskemaskinen, opvaskemaskinen og ikke mindst krøllejernet) at gøre som sådant. Ej heller med den hjemmegående
husmors "arbejds"plads.

Hjemmesider: Lad dig ikke forvirre af ordet. Her er ikke tale om sider i damebladet Hjemmet udgivet af Allerpres. Det drejer sig derimod om sider på Internettet.

Hotline: Stedet du henvender dig, når computeren går ned. Der er dog grænser for, hvad Hotline kan afhjælpe. Brok dig for eksempel ikke over, at visse Internet sider er på engelsk - selvom du har en dansk sproget Windows 98..

HTML: Næppe et busselskab, og bør ej heller forveksles med Marxistisk-Leninistiske kamporganisationer eller DKP/ML. Et programsprog til design af Hjemmesider.

InkJet: En printer. Ikke flyselskab tilhørende Inka-riget, der i øvrigt er gået under.

Interface: Her ikke tale om en Internet baseret kosmetik butik, men et stik eller en anden grænseflade, som kobler to enheder sammen.

ISDN: Hurtigere end en almindelig telefonlinie. Som en håndmixer er hurtigere end et piskeris, på samme måde er ISDN hurtigere end en almindelig telefonlinie. ISDN er som håndmixeren dyrere, men altså også hurtigere. Du har ingen håndmixer, men en blender? Svaret på blenderen kaldes ADSL.

Java: Avanceret programmeringssprog til grafik med videre på hjemmesider. Føres hverken af Brugsen, Irma eller Føtex. Kan ikke ristes, brændes eller tilbydes uventede gæster.

Keyboard: Også kaldet tastatur. Er i princippet en forstørret fjernbetjening med ledning, som blot er vendt 90 grader. Det har en masser taster. Er du i tvivl om, hvorvidt du sider med et keyboard eller en fjernbetjening, er en god huskeregel, at tegnet "@" kun findes på keyboardet.

Kildekode: Alle programmer har en kildekode. Producenter, der ønsker, at deres programmer skal fungerer optimalt sammen med et givent program skal kende kildekoden til sidstnævnte. Begrebet kildekode har intet med G-punktet og hertil knyttede teknikker at gøre.

Kompatibilitet: Når to enheder fungerer sammen er de kompatible. Kompatibilitet kendes fra den daglige husholdning: Thefiltre passer til Medovas poseholder, men ikke til kaffetragten. Kun Nilfisk støvsugeposer passer til Nilfisk støvsugeren. På samme måde er visse computerprogrammer og computere kompatible - andre er det ikke.

Lydkort: En udbredt myte er, at lydkort er Dansk Blindesamfunds udgave af postkortet. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Lydkort er et indstikskort til PC'en, som forbedrer dens evne til lydgengivelse.

Mailbox: Populært sagt svarer mailboxen til en almindelig brevsprække. Den har den fordel, at den ikke skal pudses. En mailbox er ikke en æske i fysisk forstand, og derved adskiller den sig fra Beautybox'en.

Microsoft: Her er hverken tale om blødt trusseindlæg i minimalstørrelse eller slangord for manglende mandlig virilitet. Microsoft er en software producent, der blandt andet udgiver Windows.

Motherboard: Straks du hører ordet falder tankerne på bestyrelsen i den lokale husmoderforening. Et motherboard er imidlertid PC'ens bundkort, der i øvrigt indeholder en hel del intelligens.

Multitasking: Betegner situationer, hvor computeren laver flere ting samtidigt. Svarer eksempelvis til, at du taler uafbrudt samtidigt med du forsøger at køre bil, eller ser TV3 Nyhederne samtidig med du forsøger at forstå indholdet af samme.

Mus: Sædvanligvis er kvinder bange for mus, men i relation til din PC kan du være helt tryg. Musen er en smart måde at betjene computeren på. Den har færre knapper end fjernbetjeningen, hvilket gør den interessant for dig. Samtidig er musen forsynet med ledning, hvorfor den ikke så nemt bliver væk.

Nethandel: Nej! Det har intet med indkøbsnet eller handel med samme at gøre... Men det er noget, der vil udfordre husholdningspengene.

Opgradere: Henviser til tiltag, der forbedrer computerens ydeevne gennem udskiftning af bestående hard- og software med nyere versioner og moduler. På samme vis som man kan opgradere sine nuværende samlever med en ny model, således kan Windows 98 opgraderes til Windows 2000. I begge tilfælde maksimeres brugerens arbejdsglæde, hvorimod økonomien belastes.

Opløsning: Definerer skærmbilledets kvalitet. Desto større opløsning - desto bedre skærmbillede. Notér at, hvor en salmiakopløsning er mindre virksom, hvis den er opløst med megen vand, er en høj kærmopløsning indikation for en god kvalitet. Paradokset kan give anledning til forvirring.

Pixel: Computerens skærmbillede er opbygget af en masser små felter kaldet pixels, der til sammen danner et billede - et mønster. En pixel svarer til den enkelte maske i en strikkeopskrift. Et bedre eksempel på pixels fra hverdagen kendes fra stramajbroderi og korssting.

PlayStation: Moderne ord for girlfriend eller kone; typisk refererende til relativt nyere eller yngre model. Også navn på produkt fremstillet af Sony udstyret med afbryderknap.

Shareware: Programmer man kan afprøve vederlagsfrit en periode, hvorefter man køber programmet eller fjerner det fra computeren. Brugeren får dermed en "prøvetur", hvor softwarens anvendelighed vurderes. Referencer kan laves til parforhold, hvor de færreste mænd involverer sig på forpligtende vis uden partneren er indgående aftestet.

Styresystem: Computerens husorden. Fastsætter rammerne for, hvilke programmer, der kan benyttes på PC'en samt computerens duelighed i øvrigt. Windows er eksempel på et styresystem, der løbende er forbedret. Windows 95 er afløst af Windows 98, der igen er forbedret med Windows 2000, der igen er afløst af Windows XP, der så igen er afløst af Windows Vista. Hvis Din mand anskaffer Windows 2000, er det en dårlig ide at opfordre ham til at nøjes med Windows 99...

Support: Når compturen volder kvaler kan de afhjælpes ved kald til et support nummer. Vær opmærksom på, hvilket support nummer du kalder. Vær særlig opmærksom på, at Brøndby Supporters ikke afhjælper IT problemer i deres nærområde.

Windows: Styresystem udviklet af Microsoft. Findes i forskellige versioner. Og ingen af disse kan pudses eller poleres. Får du en fejlmeddelelse i Windows, så er den lokale glarmester den sidste du bør tilkalde.

Kærlig hilsen fra Connery-drengene...
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce