Aniston

Bryd Tavsheden

Om familie og/eller kæreste vold.

2-3 elever i hver skoleklasse - eller ca. 10 % af Danmarks ungdom - lever med daglig og vedvarende vold i familien uden at fortælle det til nogen. 40 % af pigerne accepterer vold i et kæresteforhold - og halvdelen af drengene vil udøve vold mod deres kærester. Det viser tal fra Børn og Unge i Voldsramte Familier, som nu inviterer eleverne på alle landets efterskoler til at deltage i en kreativ konkurrence med temaet: "Slår dine forældre eller din kæreste? - BRYD TAVHSHEDEN".
ANNONCE
Bryd Tavsheden
De alarmerende tal er årsagen til, at Foreningen for Børn og Unge i Voldsramte Familier igen i år bruger sine ressourcer på en oplysningskampagne og inviterer til en kreativ konkurrence med en præmie på 10.000 kroner til en skoleklasse. Her skal børn og unge med kreative udtryk fortælle om deres kendskab til og erfaringer med familie- og kærestevold.  

I 2007 rettede foreningen sin kampagne og konkurrence mod børnene i 8. klasse. Nu er det eleverne på landets efterskoler, som får muligheden for at udtrykke sig kreativt om familie- og kærestevold. Konkurrencen går ud på, at efterskoleeleverne skal skabe et billede, en illustration, et digt, en video, en film eller andet, som omfatter en visuel fremstilling af voldstemaet: "Bryd tavsheden".  

"Vold i hjemmet er et stort, men skjult problem. Og det er et paradoks, at vi lever i et samfund, hvor det er tabu at tale om dette udbredte og alvorlige problem.

Hvis vi ikke hjælper nutidens børn og unge med at tale om problemet, risikerer vi, at de udvikler og tager voldsaccepterende holdninger og adfærd med sig ind i deres voksenliv. Derfor håber jeg inderligt, at lærerne på landets efterskoler vil motivere eleverne til at deltage i konkurrencen og sætte problemet på skolernes dagsorden', siger Kirsten Raffel Hermansen, som er formand for Børn og Unge i Voldsramte Familier. 

Efterskolerne skal sende deres bidrag til konkurrencen til foreningen senest den 1. december 2008. Herefter vil et professionelt dommerpanel vurdere værkerne - og præmieoverrækkelsen vil finde sted i begyndelsen af 2009 på Kunstindustrimuseet.
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce