Aniston

Autisme

En rosenrød diagnose?

Autisme er en diagnose, som i mange år har været forbundet med mystik. Ligeledes er der en tendens til rosenrøde forestillinger om autistens verden, at autisten skulle leve i sin egen lille verden af genialitet.
Autisme
Aspergers Syndrom

Folk med Aspergers Syndrom er formentlig dem, der ligger til grund for det rosenrøde billede af autister. Personer med denne diagnose har svært ved at indgå i et socialt samspil, ligesom deres adfærdsmønstre er meget ensformige.

Men Aspergens Syndrom har sjældent indflydelse på intelligensen, og den sproglige udvikling synes også at være i orden, bortset fra at den kan være meget påfaldende mærkelig.

De har ofte nogle helt specielle interesser indenfor et bestemt og meget afgrænset område, de har svært ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker, og det kan være meget svært for dem at få venner og intime forhold.

Valomanden

Personer med Aspergers Syndrom kan godt få et godt liv med mulighed for også at arbejde og yde til samfundet. Måske har du set dokumentarudsendelsen, Valomanden (Martin Gunnarsen), om en mand, der arbejder på et musikbibliotek.

Man følger ham blandt andet på arbejdet, hvor han sorterer de mange cd'er og bøger, hvilket han gør med uhyggelig præcision. Han ved præcis, hvor, hvad skal stå, hvilke sange cd'erne indeholder, hvornår de er udgivet, og hvem der lavede dem.

Og hvor ofte har man ikke set disse programmer om autister med specielle evner - in
Autismespektret

Men sådan er det ikke altid. Autisme er en diagnose, der defineres som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, og der er forskellige grader af autisme. Man regner med et spektre, der består af 3 store hovedgrupper: Atypisk Autisme, Infantil Autisme og Aspergers Syndrom.
ANNONCE
Autisme
Infantil Autisme

Infantil Autisme kan allerede opdages inden 3-årsalderen, da barnet udvikler sig forskelligt fra normale børn. Den sociale adfærd viser blandt andet, at barnet ikke søger trøst eller omsorg, at barnet ikke viser særlig stor glæde, og at det bruger et begrænset omfang af blikkontakt, mimik og gestik.

Ligeledes lærer barnet meget sent at tale og måske næsten ikke. Og det kompenseres der ikke for ved brug af gestik. Kommunikationen er i det hele taget manglende, og det virker ikke som om, at barnet nærer nogen interesse for at komme i kontakt med andre.

Talen vil udvikle sig til noget meget monotont med mange gentagelser, og barnet kan have svært ved at kende forskel på stedord så som du og jeg. Ligeledes udvikles en mærkelig talerytme.

Men det er ikke kun den sociale udvikling og kommunikationsevnerne, der udvikler sig i en anden retning. Også barnets adfærdsmønster er afvigende. Ofte er barnet optaget af de samme ting, handlinger og interesser i bemærkelsesværdigende lang tid, og barnet kan få helt specielle forhold til bestemte ting. Der kan forekomme tvangshandlinger og rokken, og barnet vil protestere overfor uforudsete ændringer i dets omgivelser.

75 % af børn med Infantil Autisme er samtidig mentalt retarderede.

Atypisk Autisme

Atypisk Autisme er det samme som Infantil Autisme, bortset fra at det kun er nogle af symptomerne, der ses, ligesom Atypisk Autisme først starter senere i personens liv. Der er dog ofte kontaktsvaghed, ingen tale og motoriske vanskeligheder. Ligeledes er det den form for autisme, hvor flest er mentalt retarderede.

Dette betyder, at samfundets syn på og viden om autisme er mangelfuldt, selvom det rosenrøde billede faktisk holder på nogle punkter.
ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce