Aniston

Alternativ opfattelse

Sundheds- og sygdomsforståelse

Sundhed er ikke bare, hvorvidt du er i stand til at stå op om morgen, passe dit arbejde eller din uddannelse og klare fritiden derhjemme med indkøb, madlavning, rengøring. Så snart en infektion er slået ned med antibiotika, føler du dig rask - men det er du nødvendigvis ikke helt.
ANNONCE
Alternativ opfattelse
Ser man sundhed ud fra biopatens, zoneterapeut-ens, akupunktørens og mange andre alternative behandleres syn, kan man lokalisere den egentlige årsag til ens kroniske træthed, mentale ustabilitet eller uforklarlige smerter, som lægerne ikke har været i stand til at forklare.

Helt basalt set taler den alternative verden om seks antihomøostatiske faktorer og syv tilpasnings-faser. Homøostase betyder ligevægt, og derfor er de antihomøostatiske faktorer, en række faktorer, der belaster sundheden og dermed bringer krop-pen i uligevægt.

Disse belastninger er for eksempel stress, konflikt-er og hverdagsproblemer, genetiske og arvede vanskeligheder (måske endda en decideret syg-dom); bakterier, vira, tungmetaller og sprøjtegifte.

Også stimulanser som kaffe, cigaretter og spiritus; mangel på vitaminer og mineraler eller fysiske skader og overbelastninger er med til at belaste kroppens sundhed. Endvidere er der faktorer som søvnmangel, for meget sol og for meget eller for lidt motion.

Hvordan sygdommen opbygges

Hvis belastningerne bliver for store i forhold til kroppens evne til at regulere og heale sig selv, bliver man syg.

Sygdommens karakter, og hvor alvorlig den er, ses ud fra de syv tilpasningsfaser.

Første og anden fase

I første fase er kroppen sund og rask, og den har let ved at regulere sig selv i forhold til belastningerne. I anden fase bliver belastningerne lidt for meget for kroppen, men den prøver fortsat på at regulere sig selv, hvilket man måske oplever som diarre eller smerter. Kroppen kan dog godt klare den selv, hvis man ellers giver den ro til det.

Tredje fase

Her oplever man akutte infektioner og feber, for eksempel i form af influenza. Hvis ikke man giver kroppen ro, vil man komme videre til fase fire. Hvis man kan, bør man undgå antibiotika, da det godt nok slår sygdommen hurtigt ned, men da det ikke fjerner sygdommen fra kroppen.

Immunforsvaret får simpelthen ikke lært at bekæmpe sygdommen, og man vil måske derfor opleve, at den vender tilbage igen og igen, hvorefter man igen slår den ned med antibiotika. Men selvfølgelig er der tidspunkter, hvor det er uundgåeligt.

Fjerde fase

Her oplever man, at sygdommen bliver kronisk og meget sværere at komme af med. Samtidig sker en optrapning af giftstoffer i kroppen. Her føler man sig måske forholdsvis rask, men man kan for eksempel opleve kronisk træthed, koncentrationsbesvær og søvnløshed.

Femte og sjette fase

I femte fase belaster den kroniske tilstand kroppen og immunforsvaret så meget, at der overreageres på for eksempel pollen, hvorefter man udvikler allergi. Når man helt op i sjette fase, begynder de mange giftstoffer i kroppen at blive deponeret i bindevæv, muskler og led. Det kan føre til gigt og slaphed af organerne.

Syvende fase

Her trænger giftstofferne ind i cellerne. Cellerne får ikke nok ilt og næring, forbrændingen bryder sammen, og cellerne omdannes til kræftceller.

Alt efter hvilken fase man er i, er det lettere eller sværere at helbrede en person. Den alternative verden benytter sig af flere ting.
ANNONCE
Alternativ opfattelse
Genetablering af sundheden

En zoneterapeut vil selvfølgelig forsøge at fjerne ubalancerne ved hjælp af zoneterapi og akupunk-tøren ved hjælp af akupunktur.

Andre vil forsøge sig med andre behandlingsform-er. Men fælles for mange alternative behandlere er de mange kostråd, som især biopaten vil benytte sig af.

Kost-, vitamin- og mineralterapi

Kostterapi går ud på, at man spiser letfordøjelig mad, samtidig med at det skal være næringsrigt og rigtigt sammensat.

Vitaminterapi går kort fortalt ud på, at kosten skal indeholde de rette mængder vitaminer, ligesom vitamintilskud vil være vigtigt i denne sammen-hæng. Det samme gælder for mineralterapi.

Symbiose- og regulationsterapi

Ved symbioseterapi tager man den homøopatiske naturmedicin i brug for at "oplære" immunfor-svaret til igen at reagere positivt.

Det skulle især være muligt at genopbygge den naturlige mikroflora i slimhinderne, luftvejene og tarmsystemet ved hjælp af dette.

Bland terapiformerne for det bedste resultat

Ved regulationsterapi anvender man urtemedicin, refleksterapi (det kan for eksempel være zone-terapi), vekselbade (eksempelvis fodbad med skiftevis koldt og varmt vand) og indtagelse af store mængder vand.

Det skulle forøge kroppens evne til at udskille affaldsstoffer og til at regulere meridian- (energibaner, der løber rundt i kroppen) og organfunktionerne. Desuden virker det styrkende og healende på krop-pen.

Mange alternative behandlere benytter sig af flere forskellige terapiformer, som stimulerer kroppen på forskellig vis, ligesom den ene behandlingsform kan underbygge den anden ganske glimrende. Det hele ses ud fra den filosofi, at mange faktorer spiller ind, når sundheden skal genetableres, ligesom mange forskellige faktorer spiller ind, når sygdommen opbygges.
ANNONCE
Del

Seneste nyt