Aniston

5 ting succesfulde kvinder altid gør:

Succesfulde kvinder fremstår som gode eksempler og er rollemodeller for mange mennesker. Det kan være meget forskelligt hvilket godt eksempel, og hvordan man måler succes.

Er succes: Villa, Vovse og Volvo? Topjob, Chihuahua og Tesla? Eller måske Business Class, Beluga kaviar og Bentley…? Eller noget helt fjerde? Det er vigtigt at huske på, at succes er mange ting. Det er meget individuelt, hvordan vi måler og vejer begrebet succes, og hvornår vi synes, nogle er succesfulde. Men fælles er, at succesfulde kvinder:

Sætter mål

Når vi hører om succesfulde kvinder, tænker vi først og fremmest på selvstændige karrierekvinder eller direktører. Men succes findes nødvendigvis ikke kun arbejdsrelateret. Vi sætter dagligt mål, og når disse mål opnås, betragtes det som succes.

Succesfulde kvinders største egenskab er, at de forstår hvordan de sætter, og opnår deres mål. Med fokus på karrieremål kan en god øvelse være, at lave et eller flere fiktive CV’er med dato 10 år frem. De skal ikke bare tænkes igennem i hovedet, men laves og printes ud. Det er en øvelse der giver meget klarhed i valget af prioriteringer, og hvilke skridt, der skal tages for at nå derhen… Hvor vil du være om 10 år?

5 ting succesfulde kvinder altid gør:

Investerer

Få at opnå succes skal der investeres. Det kan være forskellige type investeringer som f.eks. penge, tid og samvær. Oftest er det især tid, man kan føle der er alt for lidt af. Dette skyldes hovedsageligt at man ikke helt kender den direkte vej til successen. Ruten er ikke lige ud af landevejen, den er lang og den indeholder bump og omveje. Det er svært at komme hele vejen fra start til slut alene, så det handler også om at investere i det sociale. Det er så vigtigt at have familie og venner, som kan støtte under rejsen. 

Prioriterer

For at kunne opnå sine mål, er det vigtigt at prioritere. Kalenderen fyldes op, to-do listen bliver længere og telefonen vibrerer. Det handler om at kunne prioritere i dagligdagen og fokusere på de ting som virkelig betyder noget. Prioriteringer kan både være kort- og langsigtede. Hvad det betyder for dig her og nu? Og hvordan dine prioriteringer bringer dig nærmere dine mål på den lange bane?

For at kunne prioritere rigtigt, er det vigtigt at give hjernen en pause fra den konstante forbindelse, vi har til omverdenen via vores telefon. Med denne forbindelse er vores fokus rettet mod eksterne informationer og bekræftelser. Ved hvert glimt på skærmen trækkes vi væk fra nuet. Forbindelsen skal ikke ødelægge egen intuition, så sørg for at holde mobilfrie tidspunkter i løbet af dagen, så du kan fokusere fuldt ud på dine prioriteringer. 

Tager ansvar

Succes er at tage ansvar for sit eget liv. Med ansvar følger også risiko, og vejen mod målet er måske derfor ikke helt så nem og lige til. Ansvaret tager dig ud af din comfortzone, og man skal selv opsøge og jage. I stedet for at skyde skylden på omgivelserne, kan man spørge sig selv: Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre min situation? Hvad kunne jeg have gjort bedre?

I stedet for at fokusere på ydre påvirkninger, som alligevel ikke kan kontrolleres, fokuserer succesfulde kvinder på de ting, som de kan kontrollere og ændre. Hvor meget mere vil du kunne udrette, hvis du stoppede med at bebrejde dine omgivelser og stedet fokuserede 100% af din energi på de ting, som du rent faktisk kan gøre noget ved?

Sætter Janteloven på pause

”Du skal ikke tro, du er noget.” Er en sætning, som alle vi danskere kender til. Den ligger i baghovedet og lurer og påvirker os måske lidt mere, end vi egentlig bemærker.

Det er vigtigt, at man kan indstille sit mindset og ikke give magt til negative og nedværdigende tanker. Man skal turde fortælle sig selv, at man er dygtig. Det handler ikke så meget om at fortælle det til andre, men om at overbevise sig selv. Succesfulde kvinder viser deres styrke ved deres handlinger frem for at snakke højt om dem.

Janteloven har ikke samme magt hos amerikanerne. ”How to be f*cking awesome”, er skrevet af Dan Meredith og er en super god bog til at sætte Janteloven på pause - måske endda glemme den helt. Jeg vil helt klart anbefale dig at læse den! Eventuelt bare lige et kapitel engang imellem, når man føler sig lidt nede og negativiteten har fået lidt for meget magt. 

5 ting succesfulde kvinder altid gør:
Del